Fascinatie over kernkwadranten invullen online


kernkwadrantenspel ofman
Na dit volgen van de workshop Kernkwadranten beseft jij wat je kernkwaliteiten zijn, doch verder wat jouw valkuilen bestaan. Je weet op welke manier jouw jouw valkuilen kan omzetten in iets positiefs.

Uw valkuil kan zijn ongeduldigheid. Het betekent het u te weinig rekening houdt met anderen welke hetgeen niet zo snel schakelen of die verdere tijd benodigd hebben teneinde bepaalde zaken uit te voeren. Een balans tussen Opschieten enerzijds en Geduld anderzijds vormt het u de kwaliteit op de juiste manier inzet.

Die test kan zijn nauwelijks 'toets'. Daar zijn derhalve geen uitstekende of foute keuzes. Denk niet te lang na en besteed niet verdere vervolgens tien minuten aan het invullen.

Indien u dan ook overgevoelig bent: men vervaardigd daar zo met genoegen misbruik betreffende. Doch u kunt daar hetgeen met verrichten via dit niet toe te ogen.

Gelukkig kan zijn ons capaciteit. Indien u over deze kwaliteit beschikt vervolgens kan zijn het ons grote kracht. Personen welke altijd lopen te mokken en te knorren zitten in uw irritatiezone en irritatiezone.

Een keus teneinde dit kwadrant in te vullen is dat jouw dit individueel doet. Of jouw vult het samen in, opdat je geholpen wordt en verdere inzicht ontvangt. Allicht mag jouw tevens een kernkwadrant maken wegens jullie team ofwel organisatie. Waar zijn je goed in en waar schieten je ingeval bedrijf in via?

 

 


kernkwadranten lijstEen agressieve handelwijze is druk op de ander uitoefenen. Ons voorbeeld daarvan kan zijn drammerigheid en opdringerigheid (vaak voortkomend uit ongeduldigheid). In feite ontneemt u dan ook een ander de gelegenheid om in persoonlijk tempo een zaken af te handelen.

In overeenstemming met Ofman bezit iedereen bepaalde kernkwaliteiten. Dit zijn aangeboren kenmerken zonder kwaliteiten die je je gedurende jouw leven hebt eigen gemaakt.

Hetgeen zich bijvoorbeeld uit in gelukkiger zijn, succes hebben ofwel ons aangename omgang met anderen ondervinden. Tenslotte dient opgemerkt te worden het die test inzicht geeft in jouw persoonlijkheid. Maar great post iemands figuur kan zijn ook niet wegens honderd procent te 'vangen' met een hand aangaande ons kleine set vragen. Ieder mens afzonderlijk kan zijn te bijzonder teneinde te kunnen bepalen, aan een hand over een gestandaardiseerde vragenlijst, hoe hij click here of zij qua karakter in mekaar zit. Een test geeft jouw een vocabulaire website om naar je zelf te gluren in vergelijking betreffende anderen en teneinde er jouw voordeel mee te doen. Realiseer je met andere woorden dat een test ons recapitulatie geeft met jouw persoonlijkheid, zonder een definitief totaaloordeel te vellen. Dat laatste is theoretisch welhaast bespottelijk.

Natuurlijk dien u dan ook vervolgens aanvankelijk gezichtsveld beschikken over op de persoonlijk kwaliteiten en valkuilen. Tweede fase kan zijn het u dan ook de kwaliteiten bij uw collega's gevonden en herkent.

Wanneer ga je over een grens aangaande een ander heen? Op dit ogenblik dat je indien dit ware een verantwoordelijkheden van iemand overneem of invul. Gedrag vanuit een valkuil kost mij veel vitaliteit. Hoe lang houdt u dan ook het vol? Tot een emotionele pijp vol zit!

Je waardeer dit zeer ingeval jouw een review achterlaat via Itunes. Dit helpt mijzelf teneinde ons alsnog hoger bereik te oplopen met een Power Talks podcast.

Onder een onderzoekspopulatie kan zijn ook een validiteit onderzocht. Het gemiddeld rapportcijfer, op de belangstelling; "Ik herken me in dit rapport" bedraagt 8,4. Op de vraag; "Dit persoonlijk profiel klopt met mijn zelfbeeld" is gemiddeld betreffende een 7,9 beantwoord. Een kerntyperingtest is einde 2004, ontstaan 2005 genormeerd onder ons grote representatieve steekproef met Nederlanders en Vlamingen. De huidige Nederlandstalige normgroep is na weging representatief verdeeld aan Nederlandse beroepsbevolking. Het betekent dat jouw vergeleken wordt betreffende Nederlanders op basis aangaande geslacht, leeftijd (16 t/m 65 jaar) en opleidingsniveau (van middelbaar tot beter opgeleiden). Bij opleidingsniveau zijn een lager opgeleiden weggelaten en wordt daar enkel gekeken tot middelbaar (MBO, HAVO) tot hoger opgeleiden (HBO, WO). Bron voor normering vormen recente cijfers aangaande dit Centraal Schrijftafel vanwege een Statistiek.

U werkt ordelijk, systematisch en gestructureerd. Het is een kwaliteit die in heel wat organisaties goed benut kan geraken. Het betekent immers het u dan ook systematisch werkt, een processen en procedures juist in acht neemt en dat u issue vanwege kwestie weet af te werken. De kwaliteit heeft veel verwantschap met Betrouwbaarheid en afspraakje kan zijn afspraakje.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Fascinatie over kernkwadranten invullen online”

Leave a Reply

Gravatar